Ai Được Quyền Hưởng Thừa Kế Theo Di Chúc?

Thừa kế luôn là một vấn đề tế nhị, nhưng lại không thể không nhắc tới trong cuộc sống. Đặc biệt, trong 1 di chúc việc ai được hưởng, ai không rất dễ gây mâu thuẫn trong gia đình. Vậy, những ai được quyền hưởng di sản theo di chúc? Người không có quan hệ ruột thịt có được không?

Căn cứ

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn
Bộ luật dân sự quy định như sau:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc sẽ có đầy đủ các quyền của mình theo quy định của pháp luật

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Theo đó, người lập di chúc có thể chỉ định bất cứ ai mà mình mong muốn để cho hưởng di sản thừa kế. Vậy, có giới hạn nào về người hưởng di sản theo di chúc không?

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Thật bất ngờ, không hề có giới hạn nào cả. Kể cả người không có quan hệ huyết thống, hay thậm chí là người có hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, đe dọa đến người lập di chúc cũng có thể được hưởng thừa kế. Khoản 2 điều 621 cho phép những người đó được hưởng thừa kế theo di chúc, miễn là người lập di chúc biết được hành vi của họ nhưng vẫn cho họ hưởng thừa kế
Như vậy, nếu bạn có tài sản thì bạn có thể để lại cho bất cứ ai bạn muốn, miễn là bạn lập di chúc.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.