Điều kiện để di chúc hợp pháp

Ngày nay, việc lập di chúc để phân chia di sản thừa kế không còn là vấn đề mới.Tuy nhiên, để soạn thảo một bản di chúc hoàn chỉnh đã khó, phải làm sao để bản di chúc ấy hợp pháp còn khó hơn. Trong bài viết dưới đây, Chia thừa kế xin giới thiệu những điều kiện để di chúc hợp pháp, xin mời bạn đọc tham khảo:

Căn cứ: 

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc chính là quyền được hưởng di sản do người đã mất để lại dựa trên nội dung di chúc. Cá nhân đáp ứng đủ những điều kiện nhất định thì có quyền để định đoạt tài sản do mình sở hữu, việc phân chia di sản cho ai là phụ thuộc toàn bộ vào ý chí cá nhân. Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc là:

“Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Như vậy, lập di chúc là quyền tự do thể hiện ý chí của mỗi cá nhân định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Tuy nhiên, quyền tự do vẫn phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Theo đó, để di chúc hợp pháp thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

2. Điều kiện để di chúc hợp pháp

Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 đưa ra những điều kiện để một bản di chúc hợp pháp:

“Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng”.

Như vậy, một di chúc cần có 2 điều kiện cơ bản nhất để hợp pháp:

  • Người lập di chúc minh mẫn, tự nguyện lập di chúc
  • Nội dung và hình thức của di chúc không vi phạm các điều cấm, phù hợp với chuẩn mực của xã hội

Ngoài ra, đối với các trường hợp đặc biệt thì cần thêm các điều kiện khác như

  • Đối với di chúc của người dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải là văn bản và được người giám hộ đồng ý
  • Đối với di chúc của người không biết chữ hoặc hạn chế thể chất thì bắt buộc phải là văn bản và được công chứng
  • Đối với di chúc miệng bắt buộc phải có 2 người làm chứng, được ghi chép lại, kí tên điểm chỉ. Sau đó phải được xác nhận chữ kí và điểm chỉ đó

Dù đã có quy định nhưng để thực hiện cho đúng cũng không phải dễ. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ luật sư thừa kế của chúng tôi!

Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.