Nguyên tắc cơ bản khi chia thừa kế

Thừa kế từ lâu đã là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, hiện nay chủ để này vẫn còn khá tế nhị và nhiều người còn thiếu kiến thức. Chiathuake.com xin hân hạnh giới thiệu những nguyên tắc cơ bản để chia thừa kế để hỗ trợ bạn đọc khi cần.

Căn cứ

  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn
Thừa kế có thể được hiểu đơn giản là việc người mất để lại tài sản cho người còn sống. Và đương nhiên, việc chia thừa kế phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Cụ thể như sau:

1. Tài sản chia thừa kế phải của người đã khuất

Điều 612. Di sản
Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác
Chỉ có tài sản thuộc chính chủ thì mới có thể đem chia thừa kế. Phần tài sản của người đó trong khối tài sản chung cũng được đem chia thừa kế.

2. Phương thức chia thừa kế

Có 2 phương thức chia thừa kế đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật
Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Điều 649. Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
Thừa kế theo pháp luật chỉ áp dụng khi: không có di chúc, di chúc không có hiệu lực hoặc không đầy đủ. Pháp luật luôn tôn trọng mong muốn của người đã khuất.

3. Thừa kế theo di chúc

Di chúc, đơn giản là muốn cho ai cũng được, kể cả người xa lạ. Tuy nhiên, có những người nghiễm nhiên được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc di chúc
Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.
Pháp luật quy định như vậy để đảm bảo quyền lợi của những người trên, và bảo đảm nghĩa vụ chăm sóc người thân của người đã khuất

4. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện theo hàng thừa kế
Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Di sản sẽ được chia đều cho những người ở cùng hàng. Người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không ai ai ở hàng trước nhận thừa kế

5. Thừa kế thế vị

Tại Điều 652 Bộ Luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 652. Thừa kế thế vị
Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
Đơn giản là, người trước không còn thì người sau thay chỗ. Con vẫn sẽ được hưởng phần của mình thay cho bố mẹ.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

 

 

 

Từ khóa: ,