Ai được hưởng thừa kế di sản theo pháp luật?

Khi một người qua đời, tất cả chúng ta đều đau lòng xót xa. Song, không thể vì vậy mà bỏ qua vấn đề chia thừa kế, bởi đây là sự tiếp nối đối với di sản mà người chết để lại. Vấn đề được quan tâm nhất đó là những ai sẽ được hưởng thừa kế. Vậy, ai sẽ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật?

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn
Trước hết, cần được hiểu “Thừa kế theo pháp luật là gì”. Căn cứ theo Điều 649 Bộ Luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Theo quy định tại bộ luật dân sự, thì chỉ có một số người nhất định mới có thể thừa kế di sản theo pháp luật mà thôi. Những người đó nằm trong “hàng thừa kế”. Hàng thừa kế này được quy định là những người có quan hệ gia đình với người chết. Đó là con đẻ, con nuôi, vợ chồng, bố mẹ, cô,dì, chú, bác….Hàng thừa kế này được liệt kê căn cứ vào Điều 651 như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Rõ ràng, chỉ những ai có quan hệ hôn nhân, huyết thống hay nuôi dưỡng mới có thể trở thành người thừa kế theo pháp luật. Tùy theo mức độ của quan hệ mà những người thừa kế được chia thành hàng. Hơn nữa, chỉ khi hàng trước không có bất kì ai có thể nhận thừa kế thì hàng sau mới có thể nhận thừa kế. Tài sản sẽ được chia đều với những người cùng thừa kế theo pháp luật.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.