Có được thừa kế khi không có tên trong di chúc không?

Trong một số trường hợp vì lý do nào đó mà người lập di chúc không muốn để lại tài sản cho con cái, người thừa kế của mình. Theo quy định pháp luật thì điều đó có được phép hay không và những người con không có tên trong di chúc thì có được quyền nhận di sản thừa kế?Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật sư X nhé.
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn

1. Quyền của người lập di chúc

Di chúc là thể hiện ý chí chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi mất, quy định này được kế thừa từ Bộ luật dân sự 2005 và cụ thể hóa tại trong Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 như sau:
Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc có quyền đối với toàn bộ tài sản của mình cũng như bản di chúc do mình soạn thảo miễn là nội dung không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục cũng như pháp luật Việt Nam. Quyền của người lập di chúc được cụ thể tại Điều 626 như sau:

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Người lập di chúc sẽ có đầy đủ các quyền của mình theo quy định của pháp luật. Trong đó, có quyền được chỉ định người thừa kế, đồng thời cũng có thể không chia di sản cho một hoặc một số người thừa kế của mình mà không cần lý do cụ thể.

2. Không có tên trong di chúc có được thừa kế không?

Có thể thấy rằng, pháp luật tôn trọng ý chí của người để lại di sản, mặt khác hạn chế quyền định đoạt của người này để bảo vệ quyền được hưởng thừa kế cho một số đối tượng mà khi còn sống họ có nghĩa vụ nuôi dưỡng hay chăm sóc.
Sẽ có một số đối tượng nhất định mà được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, họ có quyền đòi chia đủ 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Quy định này được cụ thể hóa tại Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Hiểu đơn giản thì độc giả có thể thông qua ví dụ sau: Người cha có khối tài sản riêng là 900 triệu đồng. Người này có 1 người vợ là  A, có 2 người con B, C (chưa thành niên). Sau khi mất thì người cha để lại toàn bộ tài sản của mình cho một người bạn là D. Như đã đề cập ở trên, dù không có tên hoặc không được chia thừa kế trong di chúc thì người vợ và các con chưa thành niên vẫn sẽ được hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật (Điểm a khoản 1 Điều 644). Những người được thừa kế theo pháp luật là A, B, C sẽ được 1 phần ngang nhau là 300 triệu đồng (900:3), và do không có tên trong di chúc nên mỗi người sẽ chỉ được hưởng 2/3 của 1 suất thừa kế là: A = B = C = 300: 2/3 = 200 triệu. Như vậy số tiền D nhận được chỉ còn: D = 900 – (200 + 200 + 200) = 300 triệu.
Như vậy, với những đối tượng nêu trên, do tính chất nhân đạo của quy định pháp luật họ là những đối tượng sẽ được hưởng di sản dù không có tên trong di chúc.
Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn!
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!

 

Từ khóa: , , ,