Đang ly thân có được hưởng thừa kế không?

Thưa luật sư, trường hợp hai vợ chồng đang sống ly thân nhưng chưa làm thủ tục ly hôn, mà người chồng mất thì người vợ có được hưởng thừa kế khi đang ly thân không ạ?
Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn

Đối với trường hợp này, do câu hỏi không cung cấp đủ nội dung nên để trả lời chính xác phải phân tích thành các trường hợp như sau:

Trường hợp có di chúc:

Ở trường hợp này người mất tự do để lại di sản cho bất kỳ ai, không nhất thiết phải là những người thừa kế theo hàng thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của những người thân thích nhất với người mất, pháp luật về thừa kế cũng có quy định trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc, chỉ có điều mức hưởng của người đó sẽ thấp hơn. Cụ thể, khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Do đó, dù di chúc không để lại di sản thừa kế nào cho người vợ (chồng) đang ly thân với người mất, thì người vợ (chồng) đó vẫn được hưởng di sản thừa kế dù có ít hơn một chút.

Trường hợp không có di chúc:

Pháp luật về thừa kế quy định những người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp không có di chúc tại Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Trường hợp này, vì chưa ly hôn nên quan hệ vợ, chồng theo pháp luật vẫn còn. Hai vợ chồng dù đang ly thân nhưng vẫn là vợ chồng hợp pháp. Khi một người mất, không để lại di chúc, người còn lạ được nhận di sản thừa kế bình thường.
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.