Chồng cũ có được hưởng thừa kế không?

Thưa luật sư, trường hợp đã ly hôn rồi thì người chồng cũ có được nhận thừa kế tài sản của vợ cũ đã mất không ạ?

Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

Đối với trường hợp này, do câu hỏi không cung cấp đủ nội dung nên để trả lời chính xác phải phân tích thành các trường hợp như sau:

Trường hợp có di chúc:

Ở trường hợp này người vợ cũ tự do để lại di sản cho bất kỳ ai, không nhất thiết phải là những người thừa kế theo hàng thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Do đó, việc chồng cũ có được nhận di sản thừa kế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý trí của người vợ cũ.

Trường hợp không có di chúc:

Pháp luật về thừa kế quy định những người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp không có di chúc tại Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Trường hợp này, vì đã ly hôn nên quan hệ vợ, chồng theo pháp luật cũng đã chấm dứt, người chồng cũ không còn là người thừa kế theo pháp luật của vợ cũ nữa. Khi người vợ mất, không để lại di chúc, người chồng cũ không được nhận di sản thừa kế.
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.