Con có được nhận thừa kế thay mẹ khi mẹ đã mất không?

Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, bà ngoại là người nuôi nấng em khôn lớn. Nay bà em cũng vừa mất mà không kịp để lại di chúc. Vậy em có được hưởng thừa kế thay cho mẹ đã mất không ạ?

Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn:
 
Theo pháp luật về thừa kế hiện hành, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng bạn hoàn toàn có quyền được hưởng phần di sản thừa kế mà đáng lẽ ra nếu còn sống thì mẹ bạn sẽ phải được hưởng. Sở dĩ có thể kết luận như vậy vì những lý do sau:

Thứ nhất, vì bà ngoại của bạn mất đột ngột, không kịp để lại di chúc nên những di sản thừa kế mà bà để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về các hàng thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Do đó, mẹ bạn chính là người thuộc hàng thừa kế nằm ở hàng thừa kế thứ nhất của bà ngoại bạn.

Thứ hai, tuy mẹ bạn đã mất trước khi bà mất, nhưng với tình thần nhân văn, pháp luật về thừa kế hiện nay có quy định về thừa kế trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho con cái của người thừa kế đã mất. Cụ thể, Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 652. Thừa kế thế vị
Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
Theo quy định trên thì bạn sẽ được thay mẹ mình thừa kế phần tài sản mà mẹ bạn lẽ ra phải được hưởng nếu còn sống.
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.