Con dâu có được hưởng thừa kế của bố mẹ chồng không?

Tôi là con dâu thứ hai trong gia đình chồng. Hiện nay, bố mẹ chồng tôi đều đã già. Vậy tôi xin hỏi, với tôi là con dâu có được thừa kế tài sản của bố mẹ chồng không ạ?
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn

Đối với trường hợp của bạn, do chưa thể biết được bố mẹ chồng có lập di chúc hay không nên để trả lời chính xác tôi sẽ chia thành hai trường hợp như sau:

Trường hợp bố mẹ chồng lập di chúc:

Ở trường hợp này, bố mẹ chồng bạn có thể lập di chúc của mình hoặc cùng nhau lập di chúc chung vợ chồng. Nhưng dù là lập di chúc như thế nào, thì vẫn có quyền định đoạt như nhau. Cụ thể, Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định như sau:
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Do đó, bố mẹ chồng bạn để lại di sản cho ai hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cả 2 ông bà. Thông thường sẽ có hai lựa chọn cho ông bà nếu muốn để lại một phần di sản cho con dâu là bạn như sau:

  • Để lại di sản là phần thừa kế chung của bạn và chồng;
  • Để lại di sản là phần thừa kế riêng cho bạn. Những trường hợp này sẽ ít khi xảy ra hơn, vì chồng bạn mới là con ruột, bố mẹ chồng sẽ phải đặt quyền lợi của chồng bạn lên trước. Tuy nhiên nếu bố mẹ chồng tặng cho riêng thì con dâu sẽ được thừa kế.

Trường hợp bố mẹ chồng không để lại di chúc:

Trong trường hợp không có di chúc, pháp luật về thừa kế quy định những người thừa kế theo pháp luật tại Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Trường hợp này, vì bạn chỉ là con dâu nên không phải là người thừa kế theo pháp luật của bố mẹ chồng. Do đó, khi bố mẹ chồng của bạn mất mà không có di chúc để lại thì bạn sẽ không được nhận di sản thừa kế của ông bà để lại.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

 

Từ khóa: , ,