Con nuôi có quyền hưởng thừa kế không?

Con nuôi có được hưởng thừa kế hay không? Trong trường hợp chia thừa kế theo pháp luật vậy con nuôi thuộc hàng thừa kế thứ mấy? Luật sư xin đưa ra ý kiến tư vấn pháp luật thừa kế về câu hỏi này như sau:

Căn cứ:

  • Bộ Luật Dân sự 2015
  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Luật nuôi con nuôi 2010


Nội dung tư vấn

Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và hoàn thiện thủ tục nuôi con theo đúng quy định pháp luật. Theo quy định pháp luật con nuôi hoàn toàn có thể được hưởng thừa kế, bất kể là thừa kế theo di chúc hay thừa kế theo pháp luật.

1. Thừa kế theo di chúc là gì?
Thừa kế theo di chúc chính là quyền được hưởng di sản do người đã mất để lại dựa trên nội dung di chúc. Cá nhân khi còn sống và đáp ứng đủ những điều kiện nhất định thì có quyền để định đoạt tài sản do mình sở hữu, việc phân chia di sản cho ai là phụ thuộc toàn bộ vào ý chí cá nhân. Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc là:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Vì vậy, người để lại di sản có thể chỉ định bất cứ ai làm người thừa kế của mình kể người xa lạ không có quan hệ hôn nhân, huyết thống hay nuôi dưỡng. Do đó con nuôi đương nhiên có thể hưởng di sản thừa kế theo di chúc.

2. Thừa kế theo pháp luật là gì
Khác với thừa kế theo di chúc, việc định đoạt di sản sẽ không phụ thuộc nhiều vào ý chí của người để lại di sản. Vì một số nguyên nhân (như không có di chúc hoặc di chúc không tuân thủ quy định của pháp luật) khối tài sản sẽ phải chia theo quy định của Luật thừa kế. Thừa kế theo pháp luật được cụ thể hóa tại Điều 649 và 650 Bộ luật dân sự 2015:
Điều 649. Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
Có thể thấy rằng, khi áp dụng thừa kế theo pháp luật thì cá nhân phải nằm trong những trường hợp tại Điều 650 như: Không để lại di chúc, di chúc không hợp pháp hoặc tài sản không được định đoạt theo di chúc … Vậy trong trường hợp này thì con nuôi có được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật hay không?
Đầu tiên, con nuôi hay con đẻ đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng đối với bố mẹ. Quy định này được cụ thể tại Điều 68 Luật hôn nhân và gia đình 2014:
Điều 68. Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con
1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.
2. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
3. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
4. Mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy con nuôi và con sinh ra mà bố mẹ có quan hệ hôn nhân đều có quyền thừa kế giống nhau.

Thừa kế theo pháp luật được bộ luật dân sự quy định như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 

Như vậy, cứ là con thì có thể thừa kế theo pháp luật, không phân biệt con đẻ, con nuôi hay con ngoài giá thú. Quyền thừa kế giữa những người này hoàn toàn bình đẳng như nhau.

Mong bài viết sẽ giúp ích cho bạn! 

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!

 

Từ khóa: