Con vợ đầu và con vợ sau được chia thừa kế thế nào?

Tôi có con với người chồng cũ đã ly hôn được 10 năm. Chồng cũ tôi sau khi ly hôn thì lấy vợ hai và có 2 con. Nay chồng cũ tôi mất, vậy con tôi là con vợ đầu và con vợ hai sẽ được hưởng thừa kế như thế nào ạ?

Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn

Trường hợp này, trước tiên, chúng ta phải hiểu rằng việc kết hôn hay ly hôn chỉ làm phát sinh hoặc chấm dứt quan hệ vợ chồng chứ không hệ làm mất đi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Do đó, con cái dù là con vợ đầu hay con vợ hai vẫn được hưởng quyền thừa kế theo pháp luật như bình thường.

Tuy nhiên, do tình huống không nêu rõ về vấn đề có hay không có di chúc nên lại phải chia trường hợp như sau:

Thứ nhất, có di chúc:

Đối với di chúc của mình, người cha có thể tự do để lại di sản cho bất kỳ ai, không nhất thiết phải là những người thừa kế theo hàng thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Do đó, nếu có tình cảm không tốt với người con nào, thì người cha có quyền quyết định không chia thừa kế cho người đó.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người con và thể hiện tính nhân văn của pháp luật, cũng có quy định một trường hợp đặc biệt sẽ được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc đối với con đẻ là:

  • Con đẻ chưa thành niên;
  • Con đẻ đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

(Khoản 1 điều 644 Bộ luật dân sự 2015)

Nếu thuộc trường hợp này, người con sẽ được hưởng phần thừa kế bằng 2/3 phần thừa kế nếu chia thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp không có di chúc:

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi không có di chúc, những người thừa kế sẽ hưởng theo thứ tự hàng thừa kế như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy, con vợ đầu và con vợ hai sẽ đều được xét chung là con đẻ. Do đó, được hưởng phần thừa kế theo pháp luật như nhau.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

 

Từ khóa: ,