Con vợ đầu và con vợ sau được chia thừa kế thế nào?

Con vợ đầu và con vợ sau được chia thừa kế thế nào?

Con vợ đầu và con vợ sau được chia thừa kế thế nào?