Di chúc bằng hình ảnh có hợp pháp không?

Thời đại công nghệ 4.0, rất nhiều vấn đề thông thường nay đã có thể hiện bằng những hình thức mới. Nhiều người đã và sẽ thực hiện việc lập di chúc bằng hình ảnh thông qua các thiết bị hiện đại (máy ảnh, camera,…). Vậy di chúc bằng hình ảnh có hợp pháp hay không?

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự

Nội dung tư vấn
1. Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác sau khi mất được quy định cụ thể tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

 

2. Các hình thức của di chúc

Theo quy định của luật thừa kế thì hình thức của di chúc hợp pháp tại Việt Nam sẽ có hai loại, đó là:

  • Di chúc bằng văn bản
  • Di chúc bằng lời nói

Hình thức của di chúc hợp pháp tại Việt Nam được cụ thể tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

 

Mỗi loại di chúc lại có những đặc điểm khác nhau nhất định mà cụ thể như sau:

Điều 628. Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Điều 629. Di chúc miệng

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

 

2. Di chúc bằng hình ảnh có hợp pháp

Di chúc bằng hình ảnh có thể hiểu là hình ảnh, video ghi lại lời nói, cử chỉ của người lập di chúc nhằm thể hiện mong muốn, nguyện vọng đối với tài sản của mình sau khi qua đời.
Tuy nhiên, hiện tại di chúc bằng hình ảnh chưa được pháp luật quy định là một trong các hình thức của di chúc bởi lẽ hiện nay pháp luật chỉ công nhận 2 hình thức duy nhất của di chúc đó là di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng.

Di chúc bằng hình ảnh nếu được sử dụng như căn cứ pháp lý cho di chúc bằng văn bản hoặc bằng miệng thì sẽ có giá trị chứng minh. Ví dụ: Chụp lại bản di chúc khi không may làm thất lạc hoặc chụp, quay lại lời nói của người để lại di sản để chứng minh sự thật di chúc miệng tồn tại. Trong trường hợp bản di chúc bằng hình ảnh đứng độc lập, một mình thì chưa được thừa nhận và sẽ bị xem là vô giá trị trước pháp luật.

Hi vọng trong tương lai, pháp luật sẽ có những điều chỉnh sao cho phù hợp với thời đại công nghệ ngày càng phát triển này.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: , ,