Di chúc vô hiệu thì sẽ chia thừa kế như thế nào?

Thừa kế là một vấn đề vừa tế nhị, vừa trọng đại. Đặc biệt, trong những trường hợp mà người chết để lại di chúc thì nguyện vọng của họ rất cần được đáp ứng. Nhưng nếu di chúc bị vô hiệu thì sao? Lúc đó sẽ chia thừa kế như thế nào?


Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự

Nội dung tư vấn
Nếu di chúc không có hiệu lực thì tùy theo từng trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau.
Hiệu lực của di chúc được quy định như sau (Bộ luật dân sự):

Điều 643. Hiệu lực của di chúc
1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:
a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Di chúc sẽ không có hiệu lực một phần hoặc toàn bộ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc
  • Cơ quan, tổ chức thừa kế không còn tồn tại khi mở thừa kế
  • Di sản hay phần di sản được đề cập trong di chúc không còn khi mở thừa kế
  • Di chúc không hợp pháp

Nếu di chúc vô hiệu toàn bộ thì di sản sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Nếu di chúc bị vô hiệu một phần thì phần đó sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Tùy theo từng trường hợp mà cách giải quyết sẽ khác nhau.

  • Nếu người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc: Phần di sản chia cho người đó sẽ được con hay cháu thừa kế thế vị, nếu không có ai để thừa kế thế vị thì sẽ chia theo pháp luật
  • Cơ quan, tổ chức thừa kế không còn tồn tại khi mở thừa kế: Phần di sản chia cho cơ quan, tổ chức đó sẽ được chia thừa kế theo pháp luật
  • Di sản hay phần di sản được đề cập trong di chúc không còn khi mở thừa kế: Phần di sản này sẽ không được chia thừa kế
  • Di chúc không hợp pháp. Tùy theo việc di chúc không hợp pháp một phần hay toàn bộ mà giải quyết chia thừa kế.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ