Điều kiện để chia thừa kế theo luật?

Thừa kế tuy là một vấn đề tế nhị nhưng lại hết sức thực tế, cần được nâng rộng về mặt hiểu biết. Một vấn đề được rất nhiều người thắc mắc, đó là khi nào sẽ chia thừa kế theo pháp luật. LSX xin giải thích vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Căn cứ

  • Bộ luật dân sự

Nội dung tư vấn
Thừa kế theo pháp luật không được ưu tiên như thừa kế theo di chúc, và chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện nhất định
Bộ luật dân sự quy định như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo đó thì các trường hợp sau đây sẽ chia thừa kế theo pháp luật

  • Không có di chúc
  • Di chúc không có hiệu lực. Nếu không có hiệu lực 1 phần thì chỉ phần đó chia theo pháp luật. Nếu không có hiệu lực toàn bộ thì toàn bộ tài sản sẽ được chia theo pháp luật
  • Người thừa kế, tổ chức thừa kế không còn tồn tại khi mở thừa kế. Hoặc họ không có quyền thừa kế hay từ chối nhận thừa kế
  • Áp dụng với phần di sản chưa được di chúc định đoạt

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.