Người chưa thành niên lập di chúc có được không?

Thưa luật sư, trường hợp của gia đình em khá đặc biệt. Cụ thể, em trai em mặc bệnh hiểm nghèo mà năm nay mới hơn 15 tuổi. Em em có tài sản riêng vì được ông nội cho thừa kế một mảnh đất. Cũng biết là khó qua khỏi nên em em muốn làm di chúc. Luật sư cho hỏi người thành niên lập di chúc như em của em có được không ạ?

Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn

Điều kiện của người lập di chúc:

Về quyền lập di chúc:
Quyền lập di chúc được quy định tại Điều 609 – Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

“Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; …”.

Ở trường hợp nêu trên, người lập di chúc là người chưa thành niên, ta đối chiếu với quy định về người lập di chúc tại Điều 625 – Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

“1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.
2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc”.

Như vậy, người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể được lập di chúc nếu có thỏa mãn hai điều kiện:

  • Có tài sản riêng;
  • Được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Trong trường hợp cha, mẹ của người lập di chúc đã mất hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì theo khoản 1, Điều 52 – Bộ luật dân sự năm 2015 người giám hộ đương nhiên sẽ là:

“1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.
2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ”.


Điều kiện của di chúc:

Nếu đã đảm bảo những điều kiện vừa nêu đối với người lập di chúc, thì thời điểm lập di chúc cũng rất quan trọng. Di chúc được lập phải đảm bảo những điều kiệnsau:

Thứ nhất, về điều kiện, hoàn cảnh, nội dung:

“Khoản 1, Điều 630 – Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật”.

Thứ hai, về hình thực:
Quy định về hình thức đối với di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 theo khoản 2, Điều 630 – Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

“Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc”.

Như vậy, di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 bắt buộc phải lập thành văn bản.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.