Có phải trả nợ cho người đã mất không?

Câu hỏi: Bố tôi sau khi qua đời có để lại tài sản là một căn nhà trị giá khoảng 800 triệu, không có di chúc và tôi là người thừa kế duy nhất. Tuy nhiên, trước đây bố tôi có vay một món tiền là 300 triệu để làm ăn và hiện nay tính cả lãi lên đến 400 triệu. Vậy tôi có phải trả nợ thay cho người bố đã mất hay không?

Căn cứ pháp lý:

  •  Bộ Luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

Thừa kế là quyền của những người thừa kế, đặc biệt trong trường hợp là người thừa kế duy nhất khối tài sản nói trên. Tuy là quyền nhưng cũng là nghĩa vụ của người được hưởng di sản thừa kế đối với người đã mất. Có thể thấy rằng, trả nợ là một nghĩa vụ tài sản và tất nhiên, bạn sẽ phải thừa kế luôn cả nghĩa vụ này cùng với căn nhà. Tại Điều 615, Bộ luật dân sự có quy định như sau:
Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.
Người thừa kế sẽ phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho người đã mất lại di sản trong phạm vi giá trị di sản – Ở đây, người thừa kế duy nhất là bạn. Tức là nếu khoản nợ nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị tài sản thì bạn sẽ phải trả toàn bộ khoản đó. Ngược lại, nếu khoản nợ lớn hơn giá trị tài sản để lại thì bạn chỉ phải trả phần bằng với tài sản mà thôi, phần vượt quá bạn sẽ không phải trả.
Như trường hợp của bạn thì căn nhà có giá trị 800 triệu, khoản nợ là 400 triệu. Khoản nợ nhỏ hơn giá trị căn nhà. Vậy bạn sẽ phải trả toàn bộ nợ số tiền 400 triệu kia, vì bạn là người thừa kế duy nhất. Phần còn lại, bạn vẫn được nhận thừa kế như bình thường.
Người thừa kế có thể thỏa thuận với chủ nợ về cách thức, phương thức trả nợ cũng như việc khoán nhà trả nợ hoặc bạn trả hết số tiền để giữ nguyên hiện trạng căn nhà. Đây là thỏa thuận dân sự miễn sao cả hai đều đồng thuận.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.