Nợ có phải là di sản thừa kế?

Nhiều người khi nhắm mắt xuôi tay có thể yên lòng ra đi thanh thản khi đã lo liệu chu toàn cho con cái. Những tài sản của họ đã được phân chia cho các con thông qua di chúc để lại. Tuy vậy cũng có rất nhiều người khi ra đi lại để lại cho hậu thế những khoản nợ. Vậy liệu rằng Nợ có phải là di sản thừa kế? Pháp luật quy định cách xử lý như thế nào đối với các khoản nợ của người chết để lại. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Nợ không phải là di sản thừa kế

Nợ vốn là thuật ngữ thường được sử dụng trong trường hợp phải thực hiện một nghĩa vụ hoàn trả hay đền bù về tài sản, vật chất.

Trong khi đó, pháp luật quy định về di sản thừa kế tại Điều 612 Bộ Luật dân sự 2015 như sau:

Điều 612. Di sản
Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản di sản thừa kế chính tất cả những tài sản của người chết để lại và được chia cho những người thừa kế của họ. Từ đó dẫn chiếu tới quy định về tài sản để biết những loại vật chất nào thì được coi là tài sản. Căn cứ Điều 105 Bộ Luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

Như vậy có thể thấy rằng trong những loại vật chất được liệt kê là tài sản tại Điều 105 không hề có nợ. Tức là nợ không phải là một loại tài sản. Từ đó suy ra nợ cũng không thể được coi là di sản thừa kế được.

2. Thực chất nợ của người chết sẽ bị xử lý thế nào?

Như đã nêu ở trên, trả nợ là một nghĩa vụ tài sản và mà bất cứ ai mắc nợ đều phải thực hiện trả nợ. Tuy nhiên, nhiều người quan niệm cho rằng chết là hết. Đúng là chết thì mọi chuyện sẽ chấm dứt đối với người chết nhưng nghĩa vụ trả nợ của họ vẫn còn tồn tại và được chuyển từ họ sang những người nhận di sản thừa kế của họ. Cụ thể tại Điều 615 Bộ luật dân sự có quy định như sau:

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Người thừa kế sẽ phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho người chết trong phạm vi giá trị di sản mà người đó để lại. Tức là nếu khoản nợ nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị di sản, người thừa kế sẽ phải trả toàn bộ khoản nợ bằng số di sản đó. Ngược lại, nếu khoản nợ lớn hơn giá trị tài sản để lại thì người thừa kế chỉ phải trả phần bằng với tài sản thôi, phần vượt quá sẽ được dùng để chia thừa kế.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn!

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!

 

 

 

 

Từ khóa: ,