Tài sản không có trong di chúc có được hưởng thừa kế không?

Bố tôi vừa qua đời, để lại di chúc chia tài sản cho 3 anh em chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi mới phát hiện ra là bố tôi còn để lại một căn nhà ở trong Đà Lạt do chính ông đứng tên, nhưng trong di chúc không thấy đề cập đến căn nhà này. Vậy căn nhà này sẽ được chia thế nào?

Căn cứ: 
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn
Theo quy định thì căn nhà mà bạn đề cập sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Bộ luật dân sự có quy định về di sản thừa kế như sau:

Điều 612. Di sản
Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Bởi vì căn nhà thuộc quyền sở hữu của bố bạn nên nó là di sản. Như vậy, tất cả tài sản của người đã chết đều sẽ được chia thừa kế, chứ không chỉ là tài sản có trong di chúc. Nhưng riêng với phần tài sản ngoài di chúc thì sẽ được chia theo pháp luật:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

Theo đó thì căn nhà ở Đà Lạt sẽ được chia thừa kế theo pháp luật, có nghĩa là chia đều cho những người đồng thừa kế. Quy định về những người thừa kế bạn có thể tham khảo thêm ở bài viết sau:

Trong trường hợp này của bạn thì sẽ là những người ở hàng thừa kế thứ nhất của người đã mất (bố bạn). Đó là bạn và các anh chị em ruột, mẹ của bạn, ông nội và bà nội. Mỗi người sẽ được hưởng một phần/ một suất thừa kế bằng nhau khi chưa khối tài sản không có trong di chúc này

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.