Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là thủ tục phát sinh sau khi người để lại di sản chết nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản được thừa kế của người thụ hưởng theo di chúc hoặc theo pháp luật. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này cùng Luật sư X tham khảo bài viết dưới đây!

Căn cứ:

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Luật công chứng 2014
Nội dung 

1. Thủ tục khai nhận di sản là gì?

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm mục đích xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng khi chia tài sản theo di chúc hoặc pháp luật phát sinh kể từ thời điểm người để lại di sản chết.

2. Khi nào áp dụng thủ tục này?

Như chúng ta đã biết, khi người để lại di sản mất có thể có hoặc không di chúc; do đó đôi khi trong nội bộ gia đình không có sự nhất trí khi tiến hành phân chia di sản.
Trường hợp 1: Thỏa thuận không phân chia di sản
Theo quy định tại Điều 58 Luật công chứng 2014 thì áp dụng thủ tục khai nhận di sản:

Điều 58. Công chứng văn bản khai nhận di sản
1. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Pháp luật dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, trong đó có sự thỏa thuận về việc không phân chia di sản.

Trường hợp 2: Thỏa thuận phân chia di sản
Khi những người thừa kế không xác định rõ phần di sản được hưởng sẽ phải yêu cầu Công chứng viên thực hiện:

Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

Khi không thống nhất được việc phân chia thì lúc này, pháp luật can thiệp là điều khá quan trọng. Theo đó, việc công chứng thỏa thuận phân chia giúp hợp pháp hóa vấn đề này.

3. Quy trình thực hiện như thế nào?

Giấy tờ chuẩn bị gồm:
 • Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu có sẵn)
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản
 • Các giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
  • Sổ tiết kiệm
  • Giấy đăng ký xe
  • Giấy chứng nhận cổ phần…
 • Giấy tờ về nhân thân như: CMND, hộ khẩu
 • Nếu có di chúc và di chúc ghi rõ ràng thì cần có thêm di chúc
 • Nếu có di chúc nhưng di chúc không ghi rõ ràng về cách phân chia thì cần thêm:
  • Tờ tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân
  •  Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người để lại di sản và người thừa kế (giấy khai sinh, hộ khẩu, tờ khai nhân khẩu…)

Thủ tục tiến hành:
Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật; cơ quan công chứng tiến hành thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản. Việc thụ lý phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.
Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế.

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn!
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!

 

Từ khóa: ,