Vợ hai có được thừa kế của chồng không?

Trong một số trường hợp người chồng lấy nhiều vợ, thì người vợ hai có được thừa kế di sản mà người chồng quá cố để lại không. Xin luật sư thừa kế vui lòng giải đáp.
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn
Trường hợp mà bạn nêu sẽ có rất khó có thể trả lời chính xác qua chỉ một vài dòng mà sẽ phải phân tích theo những trường hợp khác nhau do dữ kiện bạn cung cấp chưa đầy đủ:

Trường hợp 1: Có di chúc

Ở trường hợp này người chồng tự do để lại di sản cho bất kỳ ai, không nhất thiết phải là những người thừa kế theo hàng thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
Do đó, việc vợ hai có được nhận di sản thừa kế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý trí của người chồng.

Trường hợp 2: Không có di chúc

Do pháp luật quy định chỉ công nhận hôn nhân một vợ, một chồng nên trường hợp này lại phải xem xét quan hệ hôn nhân của người quá cố ra sao.
Nếu người quá cố đã ly hôn với vợ trước và kết hôn với vợ hai thì người vợ hai đương nhiên là người thừa kế hàng thứ nhất theo pháp luật:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Nếu ngược lại, người vợ hai không được đăng ký kết hôn hợp pháp thì người này không phải người thừa kế theo pháp luật như quy định ở trên. Do đó, không có cơ sở để chia thừa kế cho người vợ hai.
Hy vọng câu trả lời trên sẽ giải đáp được thắc mắc cho bạn!
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: ,