Vợ được thừa kế tài sản khi chồng chết

Chồng là người mất trước, liệu vợ được thừa kế một phần hoặc toàn bộ hay không? Đây là câu hỏi về luật thừa kế được gửi tới Luật sư X rất nhiều. Hãy tham khảo bài viết này của chúng tôi.
Căn cứ:
  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật hôn nhân & gia đình 2014

Nội dung tư vấn
1. Các hình thừa thừa kế theo luật

Theo quy định của pháp luật thừa kế, cụ thể là Bộ luật dân sự 2015 thì sẽ có hai hình thức thừa kế chính:

  • Thừa kế theo di chúc
  • Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc hiểu đơn giản là hưởng di sản do người mất để lại dựa trên nội dung di chúc, cụ thể thì điều 624 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật hiểu đơn giản là sự thừa kế tài sản do pháp luật phân chia bởi: Không có di chúc, di chúc không hợp pháp hoặc di chúc vô hiệu… Được quy định cụ thể tại Điều 674 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Tuy nhiên để được hưởng thừa kế dù bất cứ trường hợp nào thì người hưởng di sản phải đáp ứng những điều kiện nhất định được quy định tại Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, một người sẽ có tư cách thừa kế khi người đó có tên trong danh sách thuộc các hàng thừa kế theo pháp luật quy định hoặc người đó có tên trong di chúc để lại của người đã mất. Khi người chồng mất đi, vợ được thừa kế một phần hoặc toàn bộ tài sản của người chồng.

2. Vợ có được hưởng thừa kế khi chồng chết trước?

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vẫn được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ ,chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động. Điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Đây là một quy định tiến bộ và kế thừa từ Bộ luật dân sự 2005 khi mà người hưởng thừa kế như vợ, chồng, con chưa thành niên, cha mẹ là những người có quan hệ nuôi dưỡng, hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản. Dù nội dung di chúc không nhắc tới hoặc thậm chí những người này bị truất quyền thừa kế thì họ vẫn có thể đòi lại 2/3 suất thừa kế thông thường. Như vậy, người vợ có thể được hưởng di sản thừa kế khi chồng chết trước trong mọi trường hợp:

  • Trường hợp chồng không để lại di chúc: Vợ được hưởng di sản thừa kế, bên cạnh đó suất thừa kế ngang bằng với con cái, bố mẹ chồng
  • Trường hợp chồng để lại di chúc nhưng không nhắc tên hoặc truất quyền: Vợ được pháp luật đảm bảo hưởng tối thiểu 2/3 suất di sản thừa kế trong khối tài sản của chồng

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam.Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

 

 

 

 

 

Từ khóa: , , ,