Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Theo nghiên cứu của các nước trên thế giới, thì hiện nay số lượng các vụ việc về thừa kế có yếu tổ nước ngoài ngày càng có xu hướng gia tăng, nhất là từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tại Việt Nam thì đó là hệ quả từ xu hướng di cư ra nước ngoài của một số bộ phận người dân sau thống nhất đất nước vào năm 1975 và quyết định định cư lâu dài tại nước ngoài làm ăn, sinh sống của một số người dân trong quá trình hội nhập quốc tế. Mặc dù làm ăn, sinh sống ở nước ngoài nhưng những người con Việt Nam vẫn duy trì nhiều mối quan hệ với những người thân, gia đình ở quê hương. Đó chính là cội nguồn, là cơ sở quan trọng để làm phát sinh quan hệ thừa kế, các quyền, nghĩa vụ tài sản giữ những người trong và ngoài nước. Một trong những hình thức thừa kế theo pháp luật Việt Nam là thừa kế theo di chúc. Vậy thừa kế theo di chúc nhưng có thêm yếu tố nước ngoài là gì? Thừa kế theo di chúc có yếu tổ nước ngoài sẽ được giải quyết như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của Chia thừa kế:

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn

1. Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Thừa kế theo di chúc là là việc chuyển tài sản của người đã chết cho những người thừa kế theo ý chí tự nguyện của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.

Khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2015 đưa ra quy định

“Điều 663. Phạm vi áp dụng

2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;

c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài”.

Quan hệ thừa kế là một quan hệ dân sự, do vậy, thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài là trường hợp thừa kế rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • Chủ thể tham gia quan hệ thừa kế là cá nhân, tổ chức nước ngoài cụ thể là người để lại di chúc là người nước ngoài; người thừa kế là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
 • Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ thừa kế xảy ra tại nước ngoài;
 • Đối tượng của quan hệ thừa kế là tài sản đang hiện diện hoặc đang tồn tại ở nước ngoài và chịu sự chi phối, điều chỉnh của pháp luật nước sở tại. Tuy vậy, các tài sản này cũng đồng thời chịu sự chi phối, điều chỉnh của pháp luật nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề thừa kế tài sản đó.

Như vậy, nếu quan hệ thừa kế theo di chúc có chứa đựng một trong các dấu hiệu nêu trên thì đây là quan hệ thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài và phải tuân theo những quy định cụ thể theo pháp luật.

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể là Điều 680 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề thừa kế có yếu tố nước ngoài như sau:

” Điều 680: Thừa kế

1. Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.

2. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó”.

Từ đó, có thể suy ra việc thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài sẽ được xác định theo pháp luật mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết. Đối với bất động sản – một loại tài sản đặc biệt thì việc thực hiện quyền thừa kế  đối với bất động sản sẽ được thực hiện theo pháp luật của nước nơi có bất động sản. Nghĩa là việc người thừa kế có được xác lập quyền sở hữu đối với bất động sản được thừa kế hay không; trình tự, thủ tục như thế nào sẽ được xác định và thực hiện theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

Ngoài ra, thừa kế theo theo di chúc có yếu tố nước ngoài thì phải tuân thủ những quy định tại Điều 681 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc được xác định theo pháp luật của nước mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc.
 • Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập.
 • Hình thức của di chúc cũng được công nhận tại Việt Nam nếu phù hợp với pháp luật của một trong các nước sau đây:
  • Nước nơi người lập di chúc cư trú tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;
  • Nước nơi người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;
  • Nước nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản.

Hy vọng bài viết có ích đối với quý độc giả

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!

 

 

Từ khóa: ,