Cháu nuôi được thừa kế tài sản của ông bà không?

Cháu nuôi được thừa kế tài sản của ông bà không?

Cháu nuôi được thừa kế tài sản của ông bà không?