Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân?

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân?