admin

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?

Có những người dành cả đời tâm huyết để xây dựng nên các doanh nghiệp. Và nhiều người cũng mong muốn khi họ chết đi thì doanh nghiệp đó sẽ được những người thân của mình tiếp quản và tiếp tục phát triển lớn mạnh. Doanh nghiệp tư nhân là một trong các loại hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam. Nó mang những đặc tính đặc trưng đối nhất định khi gắn liền tài sản của chủ sở hữu và tài sản của

22 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế
Một suất thừa kế theo pháp luật là gì

Một suất thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự. Ở đó quy định người có tài sản để lại có quyền để lại di sản của mình cho người khác sau khi chết thông qua việc lập di chúc. Đồng thời, cũng trao quyền được nhận di sản của những người thừa kế thông qua hai hình thức đó là theo di chúc hoặc nếu không có di chúc thì sẽ tuân theo pháp luật. Trong những quy định về thừa kế theo pháp

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế
99 BÀI TẬP THỪA KẾ

99 Bài tập thừa kế thường gặp phải

Tình huống 1. Ông A kết hôn với bà B và có hai người con chung là C sinh năm 1976 và D sinh năm 1980. C bị tâm thần từ nhỏ, D có vợ là E và có con là F,G,H. Vợ chồng D không có tài sản gì và sống nhờ nhà của ông bà A – B. Năm 2015, bà B lập di chúc để lại cho D 1/3 tài sản của bà. Tháng 10/2016, D chết. Tháng 01/2017, bà B chết. Chia di sản của bà B biết rằng, căn nhà là tài sản chung của ông A,

17 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế