Hàng thừa kế thứ nhất là gì?

Trong pháp luật dân sự, quan hệ thừa kế là một loại quan hệ được điều chỉnh trực tiếp bởi Bộ luật dân sự; quan hệ thừa kế hiện nay tồn tại dưới hai dạng:

  • Thừa kế theo di chúc;
  • Thừa kế theo pháp luật.

Khi quan hệ thừa kế là quan hệ thừa kế theo pháp luật thì việc xác định hàng thừa kế là rất quan trọng. Các hàng thừa kế bao gồm: hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế thứ ba. Điều này cũng có nghĩa di sản thừa kế khi chia theo pháp luật sẽ chỉ chia cho những người có quan hệ thân thích thuộc vào các hàng thừa kế.Vậy, Hàng thừa kế thứ nhất có đặc điểm gì khác so với hai hàng thừa kế còn lại?Tham khảo bài viết dưới đây của chiathuake.com

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2014

Nội dung tư vấn:

1.Hàng thừa kế thứ nhất là gì?

Hàng thừa kế thứ nhất là khái niệm được định nghĩa theo phương thức liệt kê. Tại Điều 615 BLDS 2015 những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ; chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi của người chết.Căn cứ vào các điều 653; 654, 655 BLDS 2015 quan hệ thừa kế giữa những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như sau:

  • Quan hệ thừa kế giữa vợ, chồng đã kết hôn hợp pháp: vợ được thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của chồng và ngược lại
  • Quan hệ thừa kế giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ và ngược lại: cha đẻ; mẹ đẻ được hưởng thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của con đẻ và ngược lại. Có thể thấy trong quy định của pháp luật không sử dụng cụm từ con chung và con riêng trong nhóm các quy phạm định về pháp luật về thừa kế mà sử dụng cụm từ con đẻ. Điều đó có nghĩa con riêng cũng được hưởng thừa kế của cha đẻ; mẹ đẻ và được xếp vào hàng thừa kế thứ nhất và ngược lại.
  • Quan hệ thừa kế giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi và ngược lại: cha nuôi; mẹ nuôi được hưởng thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của con nuôi và ngược lại.
  • Quan hệ thừa kế giữa bố dượng, mẹ kế với con riêng và ngược lại.Trong quy định tại điều 651 BLDS 2015; những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất không bao gồm: bố dượng, mẹ kế. Tuy nhiên, điều 654 của bộ luật này quy định: Bố dượng, mẹ kế được hưởng di sản thừa kế của con riêng; thuộc hàng thừa kế thứ nhất và ngược lại. Tuy nhiên giữa bố dượng, mẹ kế với con riêng phải tồn tại quan hệ chăm sóc; nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con.

2. Nguyên tắc chia di sản thừa kế

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 651 BLDS 2015. Những người cùng một hàng thừa kế hưởng phần di sản bằng nhau; những người thừa kế ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do chết; bị truất quyền hoặc từ bỏ quyền hưởng di sản thừa kế.

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

Từ khóa: , , ,