Con có được nhận thừa kế thay cha khi cha mất không

Ông nội và bố của tôi cùng bị tai nạn giao thông và qua đời. Do ra đi đột ngột nên không ai kịp để lại di chúc. Ông nội tôi có 2 người con là bố tôi và một chú nữa. Vậy tôi có được hưởng thừa kế thay cho bố đã mất hay không?
Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn:
 
Vấn đề đầu tiên, để bạn có thể yên tâm thì tôi khẳng định rằng theo quy định pháp luật về thừa kế hiện nay, bạn hoàn toàn có thể nhần phần thừa kế thay cho bố của bạn theo đúng phần mà đáng lẽ bố bạn phải được nhận. Cụ thể:
Thứ nhất, vì ông nội của bạn mất đột ngột, không kịp để lại di chúc nên những di sản thừa kế ông để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về các hàng thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Do đó, bố bạn chính là người thuộc hàng thừa kế nằm ở hàng thừa kế thứ nhất, cùng với chú bạn, bà nội bạn (nếu bà còn sống).
Thứ hai, tuy bố bạn đã mất cùng với ông, nhưng với tình thần nhân văn, pháp luật về thừa kế hiện nay có quy định về thừa kế trong trường hợp này. Nó được gọi với cái tên là “thừa kế thế vị”. Cụ thể, Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
Theo quy định trên thì bạn sẽ được thay bố mình thừa kế phần tài sản mà bố bạn lẽ ra phải được hưởng. Nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì mỗi người thừa kế sẽ được nhận những phần di sản bằng nhau.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.