Con ở với một bên bố mẹ khi ly hôn có được hưởng thừa kế?

Con ở với một bên bố mẹ khi ly hôn có được hưởng thừa kế?

Con ở với một bên bố mẹ khi ly hôn có được hưởng thừa kế?