Truất quyền thừa kế của con vì nghi ngờ không phải con ruột

Tôi có con trai với người vợ cũ nhưng tôi nghi ngờ không phải con ruột tôi. Nay tôi mắc bệnh hiểm nghèo, muốn để lại di chúc không chia tài sản cho nó. Vậy cho tôi hỏi tôi có làm như vậy được không ạ?

Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn

Ở trường hợp mà anh nêu, do anh không nói rõ việc người con mà anh nghi ngờ đã quá 18 tuổi hay chưa nên sẽ có 2 phương án để anh thực hiện như sau:

Thứ nhất, nếu người con đã thành niên:

Anh có thể soạn di chúc trong đó xác định việc không để lại di sản thừa kế nào cho người con đó. Cụ thể Điều 626 Bộ Luật dấn sự 2015 đã cung cấp cho người để lại di chúc quyền này.
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy, việc để lại di sản thừa kế cho ai và không để lại cho ai hoàn toàn thuộc vào ý chí của anh.

Trường hợp chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người con và thể hiện tính nhân văn của pháp luật, cũng có quy định một trường hợp đặc biệt sẽ được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc đối với con đẻ là:

  • Con đẻ chưa thành niên;
  • Con đẻ đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

(Khoản 1 điều 644 Bộ luật dân sự 2015)

Nếu thuộc trường hợp này, người con sẽ được hưởng phần thừa kế bằng 2/3 phần thừa kế nếu chia thừa kế theo pháp luật dù trong di chúc người con này không được hưởng.

Như vậy, nếu anh vẫn muốn không để lại tài sản thừa kế cho người con do nghi ngờ không phải con ruột thì trước tiên phải yêu cầu Tòa án xác định lại quan hệ cha con. Tòa án sẽ trưng cầu giám định ADN  để xác minh.

Khi Tòa án công nhận hai người không phải cha con thì người con sẽ không thuộc vài trường hợp thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc như đã nói ở trên.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.