Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống dựa trên sự định đoạt của chính họ bằng di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Tài sản của người chết được gọi là di sản. Vậy thì, khi nào thì sẽ chia thừa kế theo pháp luật? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2014

Nội dung tư vấn:

1. Chia thừa kế theo pháp luật là gì?

Theo quy định của pháp luật dân sự thì có 2 Hình thức thừa kế. Bao gồm chia thừa kế theo di chúc Và chia thừa kế theo pháp luật.

Nếu như chia thừa kế theo di chúc là việc chia di sản theo ý chí của người đã mất thì  chia thừa kế theo pháp luật lại là trường hợp chia di sản theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định

Cụ thể tại Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 thì chế định quyền thừa kế của cá nhân được quy định như sau: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

2. Khi nào sẽ chia thừa kế theo pháp luật?

Không phải cứ thích là chia di sản theo pháp luật. Chỉ khi việc thừa kế nằm trong 4 trường hợp. Được quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 mới được chia thừa kế theo pháp luật.

Thứ nhất, Không có di chúc: Vì một lý do nào đó, đột ngột mất, hay không có ý định viết di chúc thì sau khi chết đi; tài sản do người chết để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Thứ hai, Di chúc không hợp pháp: Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến một bản di chúc không hợp pháp chẳng hạn như di chúc miệng không có người làm chứng; di chúc vi phạm điều cấm của pháp luật, di chúc được lập khi tnh thần người lập không sáng suốt; bị cưỡng ép, đe dọa,…

Thứ ba, Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

Thứ tư, Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Việc không có quyền hưởng di sản ở đây được quy định tại Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 như:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng; sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản; xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản

Cụ thể hóa như sau:

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng; sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản; xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối; cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc; che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.

Từ khóa: , , , ,