anh chị em ruột

Khi nào anh chị em ruột được hưởng thừa kế?

Khi nào anh chị em ruột được hưởng thừa kế?

Pháp luật quy định về thừa kế nhằm mục đích chuyển giao quyền sở hữu những tài sản của người chết cho những người khác còn sống. Trên thực tế, người được thừa kế di sản thường là những người thân thích hoặc có mối quan hệ gần gũi với người chết. Gần đây có nhiều người đặt câu hỏi thắc mắc rằng "Liệu anh chị em ruột có quyền được hưởng thừa kế hay không?". Thông qua bài viết sau, Luật sư sẽ giải

28 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế