chia thừa kế theo hàng thừa kế

Hàng thừa kế thứ nhất là gì?

Hàng thừa kế thứ nhất là gì?

Trong pháp luật dân sự, quan hệ thừa kế là một loại quan hệ được điều chỉnh trực tiếp bởi Bộ luật dân sự; quan hệ thừa kế hiện nay tồn tại dưới hai dạng: Thừa kế theo di chúc; Thừa kế theo pháp luật. Khi quan hệ thừa kế là quan hệ thừa kế theo pháp luật thì việc xác định hàng thừa kế là rất quan trọng. Các hàng thừa kế bao gồm: hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế

4 Tháng Mười Một 2019| Mẫu di chúc