con dâu thừa kế

Con Dâu Có Được Hưởng Thừa Kế Của Bố Mẹ Chồng Không?

Con dâu có được hưởng thừa kế của bố mẹ chồng không?

Tôi là con dâu thứ hai trong gia đình chồng. Hiện nay, bố mẹ chồng tôi đều đã già. Vậy tôi xin hỏi, với tôi là con dâu có được thừa kế tài sản của bố mẹ chồng không ạ? Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Đối với trường hợp của bạn, do chưa thể biết được bố mẹ chồng có lập di chúc hay không nên để trả lời chính xác tôi sẽ chia thành hai trường hợp như sau: Trường

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế