Con Nuôi Có Được Hưởng Quyền Thừa Kế Hay Không?

con nuôi có được hưởng thừa kế không

Con nuôi có quyền hưởng thừa kế không?

Con nuôi có được hưởng thừa kế hay không? Trong trường hợp chia thừa kế theo pháp luật vậy con nuôi thuộc hàng thừa kế thứ mấy? Luật sư xin đưa ra ý kiến tư vấn pháp luật thừa kế về câu hỏi này như sau: Căn cứ: Bộ Luật Dân sự 2015 Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật nuôi con nuôi 2010 Nội dung tư vấn Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con được cơ quan

22 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế