con riêng thừa kế

Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

Khi một gia đình xuất hiện con riêng, con chung thì không ít những vấn đề xảy ra. Và một trong những điều đó chính là việc chia di sản thừa kế khi bố mẹ mất thì con riêng có được hưởng di sản thừa kế hay là không? Liệu pháp luật quy định và có bảo vệ con riêng giống như những đúa con chung có là như nhau? Mời bạn đọc theo dõi bào viết dưới đây. CĂN CỨ: Luật hôn nhân và gia đình