di chúc bằng hình ảnh

Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?

Di chúc bằng hình ảnh có hợp pháp không?

Thời đại công nghệ 4.0, rất nhiều vấn đề thông thường nay đã có thể hiện bằng những hình thức mới. Nhiều người đã và sẽ thực hiện việc lập di chúc bằng hình ảnh thông qua các thiết bị hiện đại (máy ảnh, camera,...). Vậy di chúc bằng hình ảnh có hợp pháp hay không? Căn cứ: Bộ luật dân sự Nội dung tư vấn 1. Di chúc là gì? Di chúc là sự thể hiện ý chí chuyển quyền sở hữu tài sản của mình

26 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế