di chúc miệng

di chúc bằng miệng

Di chúc bằng miệng có hợp pháp hay không?

Có nhiều trường hợp do người lập di chúc có sức khỏe yếu, không thể tự mình soạn thảo di chúc và chỉ có thể nói lên nguyện vọng của bản thân qua di chúc bằng miệng. Vậy di chúc bằng miệng có hợp pháp hay không? Căn cứ: Bộ luật dân sự Nội dung tư vấn Di chúc miệng là một hình thức của di chúc được pháp luật thừa nhận và hoàn toàn có hiệu lực như các hình thức khác của di chúc. Quy định

26 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế