Hưởng thừa kế khi không có tên trong di chúc

Ai vẫn được hưởng thừa kế khi không có tên trong di chúc

Có được thừa kế khi không có tên trong di chúc không?

Trong một số trường hợp vì lý do nào đó mà người lập di chúc không muốn để lại tài sản cho con cái, người thừa kế của mình. Theo quy định pháp luật thì điều đó có được phép hay không và những người con không có tên trong di chúc thì có được quyền nhận di sản thừa kế?Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật sư X nhé. Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Quyền của người

22 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế