người thừa kế là con riêng

con riêng có được hưởng thừa kế không

Con riêng có quyền được thừa kế không?

Ông bà ta thường nói " Mấy đời bánh đúc có sương/ Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chống" nhằm ám chỉ mối quan hệ thường không tốt đẹp giữa mẹ kế và con chồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều người mở rộng vòng tay đón nhận và yêu thương con riêng của vợ/chồng mình tương tự như con đẻ. Có người có thắc mắc rằng liệu con riêng có quyền được thừa kế di sản do cha dượng/ mẹ kế để lại không? Luật sư

27 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế