Nợ Có Phải Là Di Sản Thừa Kế?

Nợ có phải là di sản thừa kế?

Nợ có phải là di sản thừa kế?

Nhiều người khi nhắm mắt xuôi tay có thể yên lòng ra đi thanh thản khi đã lo liệu chu toàn cho con cái. Những tài sản của họ đã được phân chia cho các con thông qua di chúc để lại. Tuy vậy cũng có rất nhiều người khi ra đi lại để lại cho hậu thế những khoản nợ. Vậy liệu rằng Nợ có phải là di sản thừa kế? Pháp luật quy định cách xử lý như thế nào đối với các khoản nợ của người chết để lại. Hãy cùng

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế