quản lý di sản thừa kế

quản lý di sản thừa kế

Ai có quyền quản lí di sản thừa kế?

Quyền thừa kế đã không còn là một ý niệm xa lạ đối với mỗi người trong xã hội hiện nay. Đối với quá trình thừa kế di sản, việc quản lí di sản là một công việc tối quan trọng và không thể thiếu. Người quản lí di sản sẽ đại diện nhóm người thuộc diện thừa kế di sản thực hiện hành vi bảo quản, gìn giữ, bảo tồn, sử dụng di sản thừa kế một cách hợp lí và hợp pháp nhất. Tuy nhiên, theo quy định của pháp

27 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế