thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là thủ tục phát sinh sau khi người để lại di sản chết nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản được thừa kế của người thụ hưởng theo di chúc hoặc theo pháp luật. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này cùng Luật sư X tham khảo bài viết dưới đây! Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật công chứng 2014 Nội dung  1. Thủ tục khai nhận di sản là gì? Khai nhận di sản

22 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới nhất

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới nhất

Để xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế thì người được thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật phải thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Vậy pháp luật quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục như thế nào? Để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Chia thừa kế nhé: Căn cứ: Luật

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế