Thủ Tục Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Được nhận thừa kế là điều rất nhiều người mong muốn, tuy nhiên trong một số trường hợp vì nhiều lý do mà người được thừa kế di sản theo di chúc không muốn nhận di sản đó, thì họ phải làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế như thế nào? Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Từ chối nhận di sản thừa kế là gì? Từ chối nhận di sản thừa kế được hiểu đơn giản là sự đơn phương,

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế