thừa kế doanh nghiệp tư nhân

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?

Có những người dành cả đời tâm huyết để xây dựng nên các doanh nghiệp. Và nhiều người cũng mong muốn khi họ chết đi thì doanh nghiệp đó sẽ được những người thân của mình tiếp quản và tiếp tục phát triển lớn mạnh. Doanh nghiệp tư nhân là một trong các loại hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam. Nó mang những đặc tính đặc trưng đối nhất định khi gắn liền tài sản của chủ sở hữu và tài sản của

22 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế