thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì?

Trong quy định của Bộ luật dân sự 2015; khi chia thừa kế theo pháp luật, những người được hưởng di sản đầu tiên là cha, mẹ, vợ; chồng và các con của người để lại di sản,đây được gọi là hàng thừa kế thứ nhất. Đối với cháu hoặc chắt (nội; ngoại) sẽ là những người được hưởng di sản thừa kế được ưu tiên hàng thứ 2; và thứ 3 khi những người ở hàng thừa kế thứ nhất không còn ai. Tuy nhiên, những người ở

4 Tháng Mười Một 2019| Mẫu di chúc