Thừa Kế Theo Di Chúc Có Yếu Tố Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Theo nghiên cứu của các nước trên thế giới, thì hiện nay số lượng các vụ việc về thừa kế có yếu tổ nước ngoài ngày càng có xu hướng gia tăng, nhất là từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tại Việt Nam thì đó là hệ quả từ xu hướng di cư ra nước ngoài của một số bộ phận người dân sau thống nhất đất nước vào năm 1975 và quyết định định cư lâu dài tại nước ngoài

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế