thừa kế theo pháp luật là gì?

Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống dựa trên sự định đoạt của chính họ bằng di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Tài sản của người chết được gọi là di sản. Vậy thì, khi nào thì sẽ chia thừa kế theo pháp luật? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2014 Nội dung tư vấn: 1. Chia thừa kế theo pháp luật là gì? Theo

4 Tháng Mười Một 2019| Tư vấn luật thừa kế