thừa kế theo pháp luật

Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống dựa trên sự định đoạt của chính họ bằng di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Tài sản của người chết được gọi là di sản. Vậy thì, khi nào thì sẽ chia thừa kế theo pháp luật? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2014 Nội dung tư vấn: 1. Chia thừa kế theo pháp luật là gì? Theo

4 Tháng Mười Một 2019| Tư vấn luật thừa kế
Một suất thừa kế theo pháp luật là gì

Một suất thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự. Ở đó quy định người có tài sản để lại có quyền để lại di sản của mình cho người khác sau khi chết thông qua việc lập di chúc. Đồng thời, cũng trao quyền được nhận di sản của những người thừa kế thông qua hai hình thức đó là theo di chúc hoặc nếu không có di chúc thì sẽ tuân theo pháp luật. Trong những quy định về thừa kế theo pháp

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế