thực hiện nghĩa vụ về tài sản

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại?

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại?

Vấn đề trốn tránh nghĩa vụ tài sản của người thừa kế tuy không được nhắc đến quá nhiều trên các mặt báo, nhưng không đồng nghĩa với việc các tình huống này không tồn tại trong cuộc sống hiện nay. Rõ ràng, khi một người chết đi mà có để lại di sản thừa kế và có người thừa kế thì nghĩa vụ tài sản của người này sẽ được thực hiện bởi người hưởng di sản thừa kế trong phạm vi tài sản được thừa kế. Vậy,

27 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế